Om Företaget

skogmahuset

Det är Ni, kunder, som hjälper oss att ständigt utveckla och förbättra vårt sortiment och företag. Kontakten med Er har alltid varit en ledstjärna i vår verksamhet och vår ambition att alltid placera kunden i centrum kommer att fortsätta.

Skogma ingår i Europas största postorderkoncern inom skogsbruk, skog och fritid. Vår starka tillväxt under de sista åtta åren visar att vi har Ert förtroende, och vi lovar att försöka leva upp till Era förväntningar även framgent.

Skogma sänder en gång per år ut sin postorderkatalog, katalogen har kommit att bli ett begrepp hos många skogsbrukare och fritidsmänniskor under åren som gått. I och med vår nya näthandel kommer vi att kunna presentera hela vår katalog även på nätet. Det är vår förhoppning att Ni kommer att fortsätta trivas med oss som leverantörer av kvalitetsprodukter inom skogsbruk, skog- och fritid.

Vi är därför mycket tacksamma för just Dina åsikter, positiva som negativa. Allt för att kunna fortsätta utveckla och förbättra oss och vårt företag.

 

Skogsmateriel Nordforest AB´s affärsidé

För de skogsägande, skogsbrukande och friluftsintresserade privatpersonerna och företagen, skall Skogma vara det naturliga leverantörsvalet vid köp av skogsbruks- och närliggande produkter.

Kunden väljer Skogma som leverantör för vår vilja till utbildning och ansvarskännande service mot vår kund, vår goda kunskap om vårt breda kvalitetssortiment och dess användningsområden, vår stora tillgänglighet samt vår leveranssäkerhet.

 

Skogsmateriel Nordforest AB´s värdegrund

Våra värdeord

- Respekt - Glädje - Flexibilitet -

Respekt

Vi respekterar våra kunder och kollegor för deras olikheter. Vi har en respekt och ett ansvar inför våra olika arbetsuppgifter och det sätt det utförs på.

Glädje

Vi jobbar och vet, att vi sprider trygghet och glädje mot kunder och kollegor genom vårt engagemang, vår respektfullhet och vårt ansvarstagande. Genom humor och beröm vinner vi ytterligare förtroende hos våra kunder och kollegor.

Flexibilitet

Vi fokuserar på vårt gemensamma resultat genom flexibilitet och effektivitet.