Grube gruppen

Skogma är en del av Grube gruppen vilken är representerad i Europa med 12 företag
och har sitt huvudkontor i Bispingen i norra Tyskland.